Author, journalist, translator
Om Brian Melican (svenska)

Svenska

Jag är född och uppvuxen i London, sedan 2008 bor och arbetar jag i Tyskland som journalist, författare och översättare. Hemma är jag i Hamburg. Fram tills 2011 använde jag multi-media-platformen Lost in Deutschland för att förmedla och dela med mig av mina tankar och erfarenheter som engelsman i Tyskland. Denna lättsamma men informativa skildring av livet här inkluderar bloggar, tidningsaritklar, webvideos och en bok.

Sedan mitten av 2011 styrde jag projektet åt ett annat håll och letade upp texter som skrevs av andra engelskspråkiga som har bott och varit i Tyskland. I Maj 2013 gav jag ut dessa texter som en bok.

I September 2015 släpptes mitt nytt verk, en historisk, kulturell, och literarisk handbok om Frankfurt (på engelska).

Jag arbetar även som journalist och översättare för flera olika kunder - både direkt och genom agenturer. Om du vil veta mer, så får du gärna kontakta mig.